Smart Start alkolukko

Kalibrointi

Smart Start:n tekniikka perustuu sähkökemialliseen mittauskennoon, polttokennoanturiin, joka reagoi pelkästään alkoholiin. Polttokennoanturi on tämän päivän teknisesti kehittynein alkolukkojen mittausmenetelmä.

Alkolukko on Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä laite,
ja ainoastaan Malux Finland Oy:n kouluttama asennusliike saa kalibroida alkolukkoa. Valvotussa käytössä lokitiedot puretaan 12 kuukauden välein. Kaikki kalibrointitiedot tallentuu Smart Startin palvelimelle.